Konkursy na stanowiska pracy


KLAUZULA INFORMACYJNA – PROCES REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie z siedzibą przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 8 w Bielawie.
  2. Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Michał Stanecki, adres e-mail: iod@osir.bielawa.pl, tel. 74 8339510 wew. 215.
  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane w celu przeprowadzania obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.    

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie    

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

  1. Odbiorcą Państwa danych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.
  2. Kandydat ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221  kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  5. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego.
30‑04‑2019 14:28:35
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bielawie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego

05‑04‑2019 10:00:30
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Samul
email: marcin.samul@osir.bielawa.pl tel.:74 8339510
, w dniu:  05‑04‑2019 08:21:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Samul
email: marcin.samul@osir.bielawa.pl tel.:74 8339510
, w dniu:  05‑04‑2019 08:21:28
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2019 10:02:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie